Beth i chwilio amdano

Image of a house

Drwy fynd i weld nifer o dai bydd gennych syniad gwell o’r hyn rydych chi a’ch ffrindiau’n chwilio amdano a’r hyn sydd ar gael o fewn eich cyllideb. Cadwch lygad allan am:

 • Tamprwydd a llwydni
 • Cloeon ar ddrysau
  Yn ddelfrydol, bydd gan bob ystafell yn y tŷ glo ar y drws. Sicrhewch fod gan eich drws blaen glo diogel, gyda chlo troi.
 • Difrod i’r eiddo
  Os yw drws yn hongian oddi ar y bachau neu os oes tyllau yn y nenfwd, ond eich bod yn hoff o weddill yr eiddo, sicrhewch fod unrhyw addewidion a wna’r landlord yn rhan o’r cytundeb tenantiaeth. Fel hyn, gallwch sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud cyn i chi gyrraedd.
 • Cyflwr allanol yr eiddo
  Edrychwch am gwteri sydd wedi torri a chraciau mewn ffenestri, a sicrhewch fod y drws blaen mewn cyflwr da.
 • Cyfleusterau gwresogi digonol
  Oes digon o reiddiaduron drwy’r tŷ? Dylai fod un ym mhob ystafell.

Gweler osgoi’r peryglon am ragor o wybodaeth am yr hyn i chwilio amdano wrth geisio dod o hyd i’ch cartref newydd.

Lawrlwythwch y rhestr wirio chwilio am dŷ (63kb PDF) i fynd gyda chi pan fyddwch yn chwilio am dŷ.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd