Llety Caerdydd: COVID-19

Cysylltiadau defnyddiol

Argyfwng

101 – rhif ffôn ar gyfer achosion nad ydynt yn argyfyngau

999 – rhif ffôn ar gyfer argyfyngau

Ysbyty/Damweiniau ac Achosion Brys: 029 2074 7747

Galw Iechyd Cymru – 0845 4647

Swyddog Cyswllt Myfyrwyr yr Heddlu: Symudol : 0292063 3420,  SwpStudentLiaisonCardiff@south-wales.pnn.police.uk

Shelter Cymru: 02920 556120

Prifysgol

Prifysgol De Cymru – Canolfan Cyngor yr Atrium – 01443 668541, cardiffadvice@southwales.ac.uk

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Cyngor Myfyrwyr – 02920 781410, advice@cardiff.ac.uk

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd  – 02920 416379,

Prifysgol Caerdydd – Canolfan Cymorth Myfyrwyr – 029 22 518 888, studentsupport@cardiff.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd- Canolfan Cymorth Myfyrwyr, Campws Cyncoed- 02920 416333, studentcounselling@cardiffmet.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd- Canolfan Cymorth Myfyrwyr, Campws Llandaf– 02920 416170, studentcounselling@cardiffmet.ac.uk

Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr – 0800 40501

 Diogelwch Prifysgolion

 • Prifysgol Caerdydd – 029 2087 4444 – ystafell rheoli diogelwch 24 awr
 • Prifysgol Fetropolitan Caerdydd – 029 2041 6155/029 2041 6138– ystafell rheoli diogelwch 24 awr
 • Prifysgol De Cymru – 01443 482055

Tai

Canolfannau Cyngor Tai yn eich Prifysgol

 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Cyngor i Fyfyrwyr – 02920 781410, advice@cardiff.ac.uk
 • Prifysgol De Cymru – Canolfan Cyngor yr Atrium – 01443 668541, cardiffadvice@southwales.ac.uk
 • Gwasanaethau Llety Prifysgol De Cymru – 01443 482044, accom@southwales.ac.uk
 • Prifysgol Fetropolitan Caerdydd – Gwasanaethau Llety – 02920 416188, Accomm@cardiffmet.ac.uk
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd – 02920 416379
 • Rhentu Doeth Cymru03000 133344
 • Cynllun Blaendal Tenantiaeth – 0845 226 7837
 • Gwasanaeth Amddiffyn Blaendal – 0330 303 0030
 • Fy Mlaendaliadau – 0844 980 0290
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (gwiriadau risgiau tân cartref) – 0800 169 1234
 • Gorfodi Tai – 0300 123 6696, – housingenforcement-cardiff-srswales@valeofglamorgan.gov.uk
 • Canolfan Dewisiadau Tai,029 20 570750
 • Dŵr Cymru – 0800 052 0145, www.dwrcymru.com
 • Cofrestr Diogelwch Nwy – 0800 408 5500
 • Rheoli Plâu – 029 2087 2934, 029 2087 2935
 • Llygredd Sŵn – 0300 123 6696
 • Diogelwch Bwyd – 0300 123 6696

Cymorth

Alcoholics Anonymous – 0800 9177 650

Llinell Gymorth Profedigaeth Cruise – 0808 808 1677

Llinell Gymorth Alcohol a Chyffuriau DAN 24/7 – 0808 8082234

Llinell Gymorth LHDT Cymru – 0800 980 4021

Cymorth Cam-drin Domestig LGBT – Project Pont yr Enfys – 0300 303 1982

Nightline – 02920 870 555

Y Samariaid – 116 123

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) – 02920 335 795

Cyngor

Cysylltu â Chaerdydd (C2C) – 02920 872088

Cyngor ar bopeth – 03444 111 444

Cyngor i Ddefnyddwyr – 0808 223 1144

Safonau Masnach Caerdydd – 0300 123 6696

Clinig GUM Caerdydd – 029 2033 5208

Bws Caerdydd – 029 2066 6444 / www.cardiffbus.com

Trwyddedu Tacsis – 0300 123 6696, trwyddedu@caerdydd.gov.uk

Prifysgolion Caerdydd

Caerdydd yw un o brifddinasoedd ieuengaf Ewrop – yn ddigon bach i fod yn gyfeillgar ond yn ddigon mawr i gynnig y gorau o fyw mewn dinas.

Prifysgol Caerdydd Wefan
Met Caerdydd Wefan
Prifysgol De Cymrwu Wefan

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd