Symud allan

Image of Students moving outMae symud o dŷ myfyriwr yn wahanol i symud o neuaddau preswyl. Mae gennych dŷ i’w lanhau, ei drefnu a phethau i’w symud yn hytrach na dim ond un ystafell. Ond nid oes yn rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun; rydych chi’n rhannu tŷ ac felly’n rhannu’r gwaith. Mae’n bwysig gwneud hyn os ydych am gael eich blaendal cyfan yn ôl.

Rhowch gynnig ar ein Rhestr wirio symud allan (70kb PDF) i wneud yn siŵr eich bod yn cofio popeth.

Ydych chi wedi cofio…

Beth i’w wneud…

Wedi gwneud?

Rhent – Ydych chi wedi’i dalu i gyd? Sicrhewch fod y landlord wedi cael yr holl rent
Bond/Blaendal – Ydych chi’n gwybod manylion eich Blaendal a manylion diogelu’ch bond? Darllenwch eich contract tenantiaeth a’ch e-byst am fanylion. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch i’ch landlord neu cysylltwch â’ch Gwasanaeth Blaendal Tenantiaeth.
Rhestr offer – Ydych chi wedi darllen y rhestr wirio ers pan symudoch chi mewn? Edrychwch am ddifrod nad oedd yno pan symudoch i mewn. Edrychwch ar y rhestr eiddo gyda’ch landlord. Trefnwch ddyddiad arolwg. Cysylltwch â’r Gwasanaeth Diogelu Blaendal Tenantiaeth os bydd anghytundeb o ran y blaendal/bond.
Nwy, trydan a dŵr – Sicrhewch eich bod wedi talu’ch biliau. Cymerwch ddarlleniadau o’r mesurydd a rhowch wybod i’r cwmnïau cyfleustodau pan fyddwch yn symud allan. Cysylltwch â Dŵr Cymru ar 0800 052 0145 neu yn www.dwrcymru.com Mae manylion Nwy a Thrydan ar filiau diweddar.
Trwydded deledu – Ydych chi wedi rhoi gwybod eich bod yn symud allan? Mae’n bosibl y cewch rywfaint o ad-daliad! Diweddarwch eich manylion yn www.tvlicensing.co.uk
Glanhau – Ydy’r eiddo’n lân a thaclus? Glanhewch bopeth yn drylwyr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich blaendal yn ôl. Rhannwch y gwaith rhwng pawb sy’n byw yno. Edrychwch beth sydd angen ei wneud ar y rhestr offer.
Sbwriel – Ydych chi wedi symud yr holl sbwriel/gwastraff o’r eiddo ac yn yr ardd flaen a’r ardd gefn? Efallai y bydd diwrnodau casglu sbwriel ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Ffôn: 02920 872087

Rhowch sbwriel ar y palmant y tu allan i’ch eiddo erbyn 6am ar y diwrnod casglu (ond nid cyn 4pm y diwrnod cynt)

Cynllun Gwaredu’r Gwastraff – Ydych chi wedi rhoi nwyddau nad ydych eu heisiau i’r cynllun elusen myfyrwyr? Cyfrannwch wrth glirio! Rhowch bethau nad ydych eu heisiau, fel nwyddau cegin, bwyd heb ei agor neu ddillad, i Gynllun Gwaredu’r Gwastraff. Ewch ag eitemau i Undeb y Myfyrwyr a dewch o hyd i’ch Parth Gwyrdd.
Allweddi – Ydych chi wedi dychwelyd eich allweddi i’ch landlord neu asiant gosod? Rhowch allweddi i’r landlord/asiantaeth gosod tai yn yr arolwg symud allan.
Post – Ydych chi wedi newid eich cyfeiriad cartref dros yr haf? Cysylltwch â meddygon, y banc, cwmni ffôn symudol, ffrindiau, teulu, DVLA, cyflogwr.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd