Llety Caerdydd: COVID-19

Pecyn Cymorth Gwastraff ac Ailgylchu

Gall sortio gwastraff ac ailgylchu yn eich tŷ myfyrwyr fod yn heriol. Er mwyn ei gwneud hi’n haws, dyma ganllaw cam wrth gam a phecyn cymorth i’ch helpu chi a’ch cyd-letywyr i ailgylchu mwy a gwastraffu llai.

Cam 1: Dysgwch pa ddiwrnod o’r wythnos mae eich gwastraff ac ailgylchu’n cael ei gasglu.

Gweler Tudalen Diwrnodau Casglu Cyngor Caerdydd a nodwch gyfeiriad eich eiddo.

Cam 2: Unwaith y byddwch yn gwybod eich diwrnod casglu, lawrlwythwch eich Calendr Diwrnod Casglu a Phoster Sortio o’r rhestr isod.

Mae’r poster yn dangos i chi sut i sortio’ch gwastraff ac ailgylchu i’r cynhwysydd cywir, ac mae’r calendr yn dangos eich holl ddiwrnodau casglu i chi ar gyfer y flwyddyn nesaf!

Awgrym: Gallwch argraffu ac arddangos y rhain yn ardal gymunedol eich cartref fel y bydd pawb yn gwybod beth i’w wneud.

Diwrnod Casglu Dydd Mercher:

Diwrnod Casglu Dydd Iau:

Cam 3: Lawrlwythwch App Cardiff Gov!

Chwiliwch am ‘Cardiff Gov’ yn Google Play, neu’r App Store.

Gallwch ddefnyddio’r app:

  • I osod negeseuon atgoffa casgliadau
  • I ddarganfod beth y gellir ei ailgylchu
  • I archebu apwyntiad canolfan ailgylchu.
  • A llawer mwy!

Cam 4: Rhannwch y canllaw cam wrth gam hwn gyda’ch cyd-letywyr, felly mae ganddyn nhw’r wybodaeth gywir ac yn gwybod beth i’w wneud!

Landlordiaid a Rheolwyr Eiddo

Os ydych yn landlord neu’n rheolwr eiddo, gallwch hefyd lawrlwytho’r Rhestr Wirio Biniau i wirio bod gan eich eiddo yr holl offer sydd ei angen ar eich tenantiaid i reoli eu gwastraff a’u hailgylchu.

Os oes angen i chi archebu offer ychwanegol neu offer newydd, ewch i dudalennau  Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd