Llety Caerdydd: COVID-19

Pecyn Cymorth Gwastraff ac Ailgylchu

Gall rheoli gwastraff ac ailgylchu yn eich tŷ myfyrwyr fod yn heriol.  I’ch helpu i fynd i’r afael â gwastraff, rydym wedi creu pecyn cymorth defnyddiol i’ch helpu i ailgylchu mwy a gwastraffu llai.

Yn gyntaf, mae angen i chi gael gwybod eich diwrnod casglu gwastraff ac ailgylchu ar wefan Cyngor Caerdydd. Gweler Tudalen Diwrnod Casglu Cyngor Caerdydd a rhowch gyfeiriad eich eiddo.

Pan fyddwch yn gwybod a yw casgliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher neu ddydd Iau, gallwch lawrlwytho’r Poster Gwybodaeth a’r Rota Bin cywir i’w harddangos a’u defnyddio o fewn eich cartref. Cofiwch eu hargraffu a’u harddangos yn eich ystafelloedd cyffredin fel bod pawb yn gwybod beth i’w wneud.

Ar gyfer Casgliadau Dydd Mercher:

Ar gyfer Casgliadau Dydd Iau:

Landlordiaid a Rheolwyr Eiddo

Os ydych yn landlord neu’n rheolwr eiddo, gallwch hefyd lawrlwytho’r Rhestr Wirio Biniau i wirio bod gan eich eiddo yr holl offer sydd ei angen ar eich tenantiaid i reoli eu gwastraff a’u hailgylchu. Os oes angen i chi archebu offer ychwanegol neu offer newydd, ewch i dudalennau  Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd