Menter Wirfoddoli’r Heddlu a Myfyrwyr

Beth rydyn ni’n ei wneud

Student volunteerFel rhan o’r Fenter hon mae myfyrwyr Caerdydd yn cydweithio â swyddogion Heddlu De Cymru ar fentrau lleihau ac atal troseddau yn yr ardal leol. Nod y fenter yw datblygu cysylltiadau cymunedol cryfach a gwella bywydau myfyrwyr a pobl leol i sicrhau eu bod yn teimlo’n fwy diogel yn eu cymunedau.

Mae’r fenter wedi rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o weithio gyda thrigolion lleol, myfyrwyr a Heddlu De Cymru. Mae eu cyfraniad wedi gwella perthnasau cymunedol gan hefyd effeithio’n gadarnhaol ar ffigurau troseddu yn Cathays.

Mae gwirfoddolwyr yn cydweithio â swyddogion ac yn cyflawni gweithgareddau amrywiol. Gall y rhain gynnwys codi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd atal troseddau o ddrws i ddrws, plismona diogel mewn digwyddiadau mawr fel gemau Varsity, rhoi cymorth amlwg i Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a Swyddogion yr Heddlu mewn digwyddiadau, patrolau, a chefnogaeth i gyd-fyfyrwyr drwy fentrau lleol fel Bws Diogelwch y Myfyrwyr.

Mae’r broses recriwtio ar gyfer Cynllun Gwirfoddolwyr Myfyrwyr yr Heddlu 2017/2018 ar agor nawr a bydd yn cau ddydd Llun 9 Hydref 2017. Am ffurflen gais, e-bostiwch generalenquiries@svcardiff.org

Bydd y broses recriwtio yn agor ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol yn Ebrill neu Mai 2018. Dilynwch tîm Cyswllt Myfyrwyr Heddlu De Cymru ar Twitter i fod y cyntaf i glywed pan fo’r broses recriwtio ar agor.

Cysylltiadau

Os ydych yn fyfyriwr yng Nghaerdydd neu os hoffech ragor o wybodaeth am y project, e-bostiwch generalenquiries@svcardiff.org

Ar gyfer yr holl ymholiadau eraill, cysylltwch PC Mike Neate drwy e-bostio SwpStudentLiaisonCardiff@south-wales.pnn.police.uk

Dilynwch dîm Cyswllt Myfyrwyr Heddlu De Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod mwy am yr hyn y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud!

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd