Llety Caerdydd: COVID-19

Covid-19

Mis Mawrth 2020 oedd dechrau’r newid mwyaf arwyddocaol i’n ffordd o fyw, gweithio ac astudio mewn hanes diweddar oherwydd y pandemig Covid-19.  Gofalu am eich iechyd corfforol a’ch iechyd meddwl yw’r flaenoriaeth gyntaf, wrth i ni gyd ddilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth i aros gartref, ymbellhau yn gorfforol ac atal y lledaeniad.

Os oes gennych gwestiynau yn ymwneud â’ch prifysgol yn benodol, mae Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn cynnig tudalennau gwe penodol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Efallai bod cwestiynau gan fyfyrwyr sy’n byw mewn llety rhent preifat yn ymwneud â’u sefyllfa tai.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth frys i amddiffyn tenantiaid a landlordiaid yn ystod y cyfnod hwn o newid.  Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â llety rhent a Covid-19, cyfeiriwch at ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Os ydych wedi gadael eich cartref yng Nghaerdydd dros y cyfnod ynysu, ond wedi gadael eich eiddo’n eich tŷ myfyriwr, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn dweud wrthych beth i’w wneud

Cadwch yn ddiogel bawb.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd