Llety Caerdydd: COVID-19

Covid-19

Mis Mawrth 2020 oedd dechrau’r newid mwyaf arwyddocaol i’n ffordd o fyw, gweithio ac astudio mewn hanes diweddar oherwydd y pandemig Covid-19.

Os oes gennych gwestiynau yn ymwneud â’ch prifysgol yn benodol, mae Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn cynnig tudalennau gwe penodol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Efallai bod cwestiynau gan fyfyrwyr sy’n byw mewn llety rhent preifat yn ymwneud â’u sefyllfa tai.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth frys i amddiffyn tenantiaid a landlordiaid yn ystod y cyfnod hwn o newid.  Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â llety rhent a Covid-19, cyfeiriwch at ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Bydd amgylchiadau lle cewch eich cynghori i hunanynysu er mwyn diogelu rhag trosglwyddo firysau.  Os ydych yn byw mewn llety a rennir a bod angen i chi hunanynysu, dilynwch y canllawiau hyn os gwelwch yn dda.

Os ydych yn symud i’ch cartref ar gyfer y tymor newydd, edrychwch ar ein Rhestr Wirio Symud i Mewn  i’ch helpu i roi trefn ar bethau.

Os ydych eisoes wedi llofnodi cytundeb tenantiaeth ar gyfer cartref a rentir yn breifat ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21, ac mae gennych gwestiynau am y cytundeb hwnnw neu eich amgylchiadau, mae ein partneriaid yn University Housing wedi rhoi’r wybodaeth hon at ei gilydd i’ch cynorthwyo.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd