• ​Ni chaniateir i bobl groesi i mewn i na gadael ffin Cyngor Sir Caerdydd​ heb esgus rhesymol.
  • Ni fydd pobl yn cael ffurfio, na bod yn rhan mwyach o aelwyd estynedig (a elwir weithiau yn “swigen”).
    Mae hyn yn golygu na chaniateir cyfarfod dan do gydag unrhyw un nad yw’n rhan o’ch aelwyd (sef y bobl rydych chi’n byw gyda nhw), oni bai fod gennych reswm da, fel darparu gofal i berson sy’n agored i niwed.
  • Rhaid i bobl weithio gartref lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

Darllennwch fwy am y cyfyngiadau lleol yma.